Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Стоматолошки материјали и технологија - скрипта2013
2. Општа ентомологија - скрипта2012
3. Селекција и семепроизводство - рецензирана скрипта2012
4. Трудово право - авторизирани предавања2012
5. Трудово право - рецензирана скрипта2012
6. Практикум по термален туризам2011
7. Вовед во правото на европската унија2011
8. Право на ЕУ, правда и внатрешни работи - скрипта2011
9. Примена на методите за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти2007