Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Харпијан2020
2. Makedonissimo , Bar, Crna Gora2019
3. Makedonissimo, koncert - Cluj-Napoca, Romania2019
4. koncert - Makedonissimo - Katowice, Poland2018
5. koncert Makedonissimo - Gdansk,Poland2018
6. Koncert - Makedonissimo, Concertgebouw, Amsterdam2018
7. Makedonissimo, Lille, France2018
8. Makedonissimo, Wigmore Hall, London2018
9. Koncert "Makedonisimo"2018
10. Makedonissimo, koncert Ljubljana, Slovenia2017
11. Koncert "Makedonisimo"2017
12. Рецитал со проф. Марија Муратовска-Наумовска-сопран2017
13. Рецитал со проф. Марија Муратовска-Наумовска-сопран на Гевгелиска Пролет2017
14. Концерт со Игор Иванов-кларинет и Катерина Бачевска-флејта2017
15. Концерт со Ристо Ѓоревски-кларинет2017
16. Zvucite na Makedonija2016
17. Концерт на ансамблот Кон Темпора2016
18. Концерт на наставниците од катедрата за клавишни инструменти2016
19. koncert - Ansambl Kon Tempora2015