Home | Repositories | Statistics | AboutBrowse by Type


TitleDate
1. Концертантна соло- песна, Дај дуни -за машки вокал и пијано2012
2. Jazz Tokatina2011
3. Lattino piece for: Flute, Piano, Bass & Bongos2011
4. Токатина за соло пијано C-F-G-C-F-C2010
5. " Instrumentalno oro " za: Oboa, Violina, Viola, Celo 2010
6. Gavrilovski Goce „Tokatni Varijanti“ за две пијана или четири- рачно пијано 2009 год.2010
7. Химна на Универзитетот ,,Гоце Делчев‘‘-Штип2009