Home | Repositories | Statistics | AboutLatest Additions


Universiteti i Tetoves
TitleYear
PËRKTHIMI I TEKSTEVE ME NDIHMËN E "GOOGLE TRANSLATE"2023
KU PREHEN ESHTRAT E GJERGJ KASTRIOTI-SKËNDERBEUT?2023
LIGJE PËR TË GJITHË (NGA TRASHËGIMIA POPULLORE SHQIPTARE)2023
BASHKËPËRKIMI I RASAVE NË GJUHËT BALLKANIKE2023
ABOUT THE ORNAMENTAL ELEMETS IN THE MACEDONIA PATRIK FROM SLOEŠTICA2023
MOÇMËRIA E VENDBANIMIT TË VUSHTRRISË Prezantuar përmes monumentit mbivarror/stelës dhe mozaiqeve)2023
SHOULD A REFORM BE DONE IN ALBANIA'S ALPHABET? A DUHET BËRË REFORMA NË ABC-NË E SHQIPES?2023
WELTLITERATUR: NGA NACIONALJA TE GLOBALJA2023
GABIMET MË TË SHPESHTA DREJTSHKRIMORE NËPËR SHKOLLA2023
FUQITË E MËDHA DHE LIDHJA E PRIZRENIT2023
GJUHËSIA E TEKSTIT-DETYRIM PËR STUDIMIN E GJUHËS2023
VLERA E NJË PARATHËNIE ME PËRMASA ESEISTIKE2023
GJASIMET E KRYEPERSONAZHIT TË ROMANIT ,,PSE” TË STERJO SPASSES ME LETËRSINË ITALIANE2023
INCLUSIVE EDUCATION IN CONTEMPORARY SCHOOL OF KOSOVO2023
ALBANIAN WOMEN IN MACEDONIA BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN WAY OF LIFE2023
ABOUT THE VERNACULAR LANGUAGE IN THE WORK “MIRROR” BY KIRIL PEJCINOVIĆ2023
KRYQËZIMET LETRARE NË VEPRËN HASTA LA VISTA2023
BILINGUIZMI GJUHËSOR NË BALLKAN2023
THE POETIC EXPRESSION OF YOUTH IN THE AGE OF GLOBALIZATION2023
THE SPIRIT OF THE BALKAN IN „BALKAN KEY“ BY LUAN STAROVA2023